जर आपण योग्य जोडीदार शोधात असाल तर आजच आपली नाव नोदंणी करा आपला मराठी समाज संपूर्ण महाराष्ट्रात नोकरी व व्यवसायानिमित्त विखुरलेला आहे. त्यामुळे योग्य वधु-वर शोधणे अवघड झाले आहे. वधू-वर सुचक हे मराठी मनाचे शोध घेणारी महाराष्ट्रातील विश्वसनीय विवाह संस्था आहे सभासदांच्या विश्वासास पात्र ठरण्यासाठीआम्ही नेहमीच कार्यरत आहोत.आमची संस्था 2002 पासून अविरत सेवेत कार्यरत आहे. आपली संस्था ही रजिस्टर आहे.हो फक्त कुठलाही निर्णय घेताना स्थळाची नीट चौकशी करा. कुठल्याही प्रकारच्या फसवणुकीला आम्ही जबाबदार नाही...आपल्या संपूर्ण माहितीसह आपल्या वेबसाईटवर आपले प्रोफाईल तयार करा.
marathi mulinchi whatsapp number       नवीन मुलींचे बायोडाटा

सायली राजेंद्र पाळदे

प्रथम वधु

प्रियांका किसन जगताप

प्रथम वधु

पुजा गोकुळ निगल

प्रथम वधु

माधुरी संजय सोनवणे

प्रथम वधु

मृणाल देशमाने

लग्नासाठी मागणी घाला.

अंजली कोकाटे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

अक्षया आखडे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

अक्षया चाणक

लग्नासाठी मागणी घाला.

अदिती काकडे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

अद्रिती अवधूत

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

अद्रिती चालुक्य

लग्नासाठी मागणी घाला.

अनन्या आंगणे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

अनीता आढाव

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

अनुजा पोटे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

अनुपमा इनामदार

लग्नासाठी मागणी घाला.

अमाया गोडसे

लग्नासाठी मागणी घाला.

अर्पिता ढेबे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

अश्विनी देशमाने

Divorcee

marathi mulinchi whatsapp number

असीन चिकणे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

अस्मिता पठारे

Divorcee

marathi mulinchi whatsapp number

आराधना गवंडी

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

आराधना बोरसे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

आराध्या पानसरे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

आश्रिता ढमढेरे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

आश्रिता प्रधान

घटस्फोटीत
लग्नासाठी मागणी घाला.

उज्वला बंडगर

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

ऐश्वर्या चव्हाण

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

करिष्मा इनामदार

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

कविता थेटे

New Profile

marathi mulinchi whatsapp number

काव्या झरेकर

Never Married

marathi mulinchi whatsapp number

चित्रा काळे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

चित्रा लांडगे

लग्नासाठी मागणी घाला.

दर्शिता कोकाटे

लग्नासाठी मागणी घाला.

दर्शिता गीते

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

दिशा तायडे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

दीपा शिंदे

Divorcee

marathi mulinchi whatsapp number

दुर्वा चिकणे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

दुर्वा चौगुले

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

दृष्टी राठोड

never married

marathi mulinchi whatsapp number

निता गांगुर्डे

New Profile

marathi mulinchi whatsapp number

निधी वाघ

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

नेहा हिरे

लग्नासाठी मागणी घाला.

पुनम पाटील

Divorcee

marathi mulinchi whatsapp number

बानुं बोडेकर

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

बिना काळे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

बिना फाले

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

भाग्यश्री तुवार

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

मंगल बनसोडे

Never Married

marathi mulinchi whatsapp number

मंजिरी नलावडे

प्रथम वधु
लग्नासाठी मागणी घाला.

मयुरी जालिंदर

Never Married

marathi mulinchi whatsapp number