लग्नासाठी नोंदणी करा

40 plus Brides
  • Description

 online vadhu var suchak registration

नवा जीव धारणा करुन त्याचे नऊ महिने पोषण करण्याइतके शरीर सक्षम असेल तेव्हा म्हणजे 22 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पण 30 वर्षे वयाच्या आत विवाह करणे शरीरशास्त्रानुसार योग्य ठरेल. पूर्वीचे बालविवाह जसे चुकीचे होते तसे आताचे 30-35 नंतर होणारे विवाहसुद्धा योग्य नाहीत.
Register free
Add to cart