#हिंदु#धनगर#26 वर्षे

डॉ. **** नारायण गोडाजी

BRDN0936
प्रथम वधु
  • Description
#हिंदु#धनगर#26 वर्षे#प्रथम वधु#

  जात: हिंदु धनगर [हाटकर]          

  वय: 26 वर्षे    उंची: 5'1''

  जन्म तारीख : 10/06/1994  

  जन्म वेळ : 9:30 am

  मोबाईल नंबर : ****755515 

 व्हाट्सअँप नंबर : ****405460

 पत्ता : मु.पो.रावी, ता.मुखेड, जि.नांदेड

  शिक्षण

 उच्च शिक्षण: B.A.M.S.Final Year

  कामकाजाचा माहिती

 जॉब: नोकरी करत नाही.

कौटुंबिक माहिती

 वडिलांचे नाव: श्री.नारायण ज्ञानोबा गोडाजी (माने) (नोकरी)

 आईचे नाव: सौ.यमुनाबाई नारायण गोडाजी (नोकरी)

 भाऊ: १ भाऊ

 बहीण: नाही

 मामांचे नाव: श्री.नरसिंग मष्णाजी पांढरे, श्री.दिगांबर मष्णाजी पांढरे

 पाहुणे: देवकत्ते,खांडेकर,बंडगर,बिडगर,श्रीरामे,शेंडगे,पांढरे,गडदे,सुळे,सुरनर