**** भगवान देवकते
#हिंदु#धनगर#20 वर्षे

**** भगवान देवकते

BRDN0904
प्रथम वधु
  • Description
#हिंदु#धनगर#20 वर्षे#प्रथम वधु#

  जात: हिंदु धनगर[हाटकर]          

  वय: 20 वर्षे    उंची: 5'1''

  जन्म तारीख : 07/01/2000  

  जन्म वेळ : 5:30 pm

  रक्तगट: B+

  मोबाईल नंबर : ****324024 

 पत्ता : पिंपरखेड,बु. ता.घनसावंगी,जि.जालना

  शिक्षण

 उच्च शिक्षण: BCA (1st yr)

  कामकाजाचा माहिती

कौटुंबिक माहिती

 वडिलांचे नाव: श्री.भगवान रामनाथ देवकते

 आईचे नाव: सौ.मनीषा भगवान देवकते

 भाऊ: १ भाऊ

 मामांचे नाव: श्री.ईश्वरप्रसाद शेंडगे, श्री.तिरुपती शेंडगे

 पाहुणे: मदने,खनके,शेंडगे,शिंदे,वाघमोडे,पांढरे,खांडेकर,चोरमले,सुनगर,काळे,सलगर,टेहळे,वडकुते,हाळनोर,देवकर,बंडगर